Welkom op Vluchtelingendata.nl.

 

Met deze website willen we mensen informeren over vluchtelingen in Nederland. Inzicht in de achterliggende data is van belang om de discussie op een evenwichtige manier te kunnen voeren.

 

Op dit moment is er nog niet veel data beschikbaar in een bewerkbare vorm, wel zijn er grafieken en visualisaties beschikbaar die we op vluchtelingendata presenteren. We voeren gesprekken met overheidsorganisaties en andere betrokkenen om zoveel mogelijk data beschikbaar te krijgen.

 

Naast het achterhalen van open data zijn gesprekken gevoerd met verschillende gemeenten waarvan er een terug te vinden is op deze website. Deze case studies richten zich op onderwerpen die voor gemeenten en bewoners kunnen spelen bij de (overweging voor) de start van een asielzoekerscentrum.

 

Vluchtelingendata is een initiatief van trainees van DisGover, uitgevoerd in het kader van hun opleidingstraject.

 

Vluchtelingendata streeft ernaar om zoveel mogelijk data beschikbaar te stellen als open data. Open data zijn gegevens van de overheid die niet zijn bewerkt en die zonder belemmeringen gebruikt kunnen worden.