Door diverse instanties wordt online de nodige informatie gedeeld over de komst van vluchtelingen naar Europa. Het COA beantwoordt vele vragen over opvang, het IND levert wekelijks informatie over instroom en organisaties als CBS en Eurostat geven gedetailleerde datasets vrij. Ondanks dat er veel kwantitatieve data beschikbaar is, is deze informatie versnipperd. Het debat wordt dan ook vaak  gevoerd op basis van emotie en lijkt het soms aan objectieve informatie te ontbreken. Vluchtelingendata.nl heeft als doel deze informatie te bundelen en te zorgen voor een plek waar zowel kwantitatieve als kwalitatieve data te vinden is van alle betrokken instanties. Door deze informatie onder te verdelen in verschillende topics willen we antwoord geven op een breed scala aan vragen.

 

Klik op onderstaande topics voor meer informatie: 

- Toelichting van definities;

- Organisaties en verantwoordelijkheden;

- Het profiel van een vluchteling;

- Informatie rondom asielaanvragen;

- Informatie rondom vluchtelingenopvang;

Doorstroom en uitstroom van vluchtelingen

- Geldstromen rondom een vluchteling;

- Informatie over AZC's

Incidenten rondom een AZC;

- Zorg voor de vluchteling

- De inzet van de Nederlander.