De inzet van de Nederlander

 

Hoeveel vrijwilligers zijn in Nederland actief voor de vluchtelingen?

 

In Nederland hebben vrijwilligers verschillende mogelijkheden om zich in te zetten voor de vluchtelingen. Dit kan via Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis, het Leger des Heils, het COA en in lokaal verband. Alleen al voor het Rode Kruis werken 10.000 vrijwilligers mee aan inzameling en uitgifte van goederen en zijn er onlangs 13.000 nieuwe aanmeldingen binnen van vrijwilligers. Voor Vluchtelingenwerk Nederland heeft circa 7.000 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers dat zich in lokaal verband inzet is niet bekend.

 

Wat kan ik doen?

 

Particulier

Er zijn verschillende manieren om je als vrijwilliger in te zetten voor de vluchtelingen die naar Nederland komen. Zo kun je bij het COA terecht voor hulp bij lokale Asielzoekerscentra of noodlocaties, bij Vluchtelingenwerk Nederland voor het begeleiden van vluchtelingen. Bij het Rode Kruis kun je spullen zoals kleding en speelgoed doneren, of meehelpen bij de distributie van deze goederen. Daarnaast zijn er tal van lokale initiatieven waar je aan kunt bijdragen.

 

Zakelijk

Het COA zoekt naar locaties voor opvang en alles wat er bij het huisvesten van de asielzoekers komt kijken. Als bedrijf kun je op vele manieren hier een bijdrage aan leveren.Ook is het mogelijk kamers te verhuren aan vergunninghouders via het zelfzorgarrangement en de loggeerregeling. Daarnaast is het mogelijk om via Vluchtelingenwerk Nederland stageplaatsen of ontmoetingen met bedrijven aan aan te bieden. Het aanbieden van (niet zakelijke) activiteiten voor vluchtelingen wordt eveneens op prijs gesteld. 

 

Bron: Vluchtelingenwerk, COA