incidenten rondom een AZC

Wat voor soort incidenten registreert het COA in de AZC's? 

 

De door COA geregistreerde meldingen worden als volgt gedefinieerd:

 

Suicide betreft suïcides van een vreemdeling die op een COA-opvanglocatie verblijft. De doodsoorzaak wordt vastgesteld door een schouwarts van de GGD.

Verbale suïcidedreiging op COA-opvanglocatie zijn alle feitelijke en verbale uitingen die door de bewoner worden gedaan die betrekking hebben op het beëindigen van zijn of haar leven.

 

Zelfdestructieve actie op COA-opvanglocatie betreft zelfbeschadiging door vreemdelingen.

 

Overlast in COA-opvanglocaties zelf betreft het overtreden van COA-huisregels, zoals geluidsoverlast of vervuiling van de eigen leefruimte.

 

Bij de door COA geregistreerde agressie en geweld meldingen tegen bewoners en medewerkers wordt onderscheid gemaakt tussen 1. Non-verbaal: Agressieve houding of gebaren 2. Verbaal: Schelden, dreigen met woorden 3. Fysiek: Slaan, schoppen, trappen e.d.

Bron: Rijksoverheid

 

Wat voor soort incidenten registreert de politie met betrekking tot vreemdelingen?

 

Geweldregistraties betreffen voornamelijk mishandelingen zonder blijvend letsel en bedreigingen.

 

Assistentie en overige meldingen betreffen meldingen waarbij assistentie van politie is ingeroepen of ander soort meldingen. Deze meldingen zijn zeer uiteenlopend van aard en omvang: van een melding van een verloren ID kaart tot een vermissing van een kind. Hier zitten ook loze meldingen bij.

 

Openbare orde en vernielingen: onder deze categorie vallen bijvoorbeeld vechtpartijen zonder gevolgen, ruzies en overlast. Ook vernielingen door derden op de locatie vallen hieronder.

 

Vermogensmisdrijven zijn zeer breed: van een fietsendiefstal tot een auto-inbraak. 

 

Verkeerszaken betreffen feiten als rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en onverzekerd rijden.

 

Drugs en alcohol Meldingen waarbij drugs en alcohol zijn aangetroffen, inclusief vermoedens van.

 

Zeden bij COA-opvanglocaties Verdenking of vermoeden misdrijf tegen de zeden.

 

Mensenhandel en mensensmokkel betreft verdenking of vermoeden van mensenhandel en / of mensensmokkel.

 

De categorie overig betreft grotendeels vervuiling van het systeem of kopieën van registraties.

 

Bron: Rijksoverheid